Czcionka : A- A A+
Kontrast :

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

IP PANORAMA

IP PANORAMA została zaprojektowana, aby zaprezentować przedsiębiorstwom szereg możliwości wykorzystywania własności intelektualnej i zarządzania nią w strategiach biznesowych. Multimedialny pakiet edukacyjny powstał we współpracy z Koreańskim Urzędem Patentowym (KIPO), Koreańskim Stowarzyszeniem Promocji Wynalazczości (KIPA) i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) pod nazwą „Wspólne opracowanie treści e-learningowych” .

W przeszłości większość materiałów edukacyjnych na temat własności intelektualnej skupiała się na zagadnieniach prawnych, mimo iż firmy potrzebowały informacji o charakterze biznesowym. IP PANORAMA pozwala na zwiększenie świadomości, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw oraz wśród studentów na temat własności intelektualnej, dostarczając im praktycznej wiedzy, w jaki sposób wykorzystać własność intelektualną, by firma osiągnęła sukces.

IP PANORAMA opiera się na zupełnie nowej metodzie nauczania. Polega ona na przekazywaniu treści dydaktycznych za pomocą praktycznych opowieści poruszających różne aspekty własności intelektualnej z perspektywy biznesu, zwłaszcza MŚP. Pozwala to na zaprezentowanie bogatych merytorycznie treści w interesujący i wciągający sposób.

Multimedialny pakiet edukacyjny IP Panorama zawiera 10 modułów, w tym:

Znaczenie własności
intelektualnej dla MŚP

Zagadnienia:

 • Własność intelektualna jest wszędzie
 • Dlaczego własność intelektualna ma znaczenie dla MŚP
 • IP jako wartościowy kapitał firmy
 • IP jako inwestycja
 • Wartość aktywów IP
 • Audyt IP

Znaki towarowe oraz
wzory przemysłowe

Zagadnienia:

 • Zastosowanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w celu zwiększenia skuteczności marketingu
 • Budowanie marki
 • Jak należy chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe
 • Zarządzanie znakami towarowymi

Wynalazek i patent

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje o wynalazkach i patentach
 • Zgłoszenie patentowe
 • Naruszenie patentu
 • System zarządzania patentami

Tajemnice handlowe

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje na temat tajemnicy handlowej
 • Plan zarządzania tajemnicą handlową
 • Sprzeniewierzenie tajemnicy handlowej
 • Naruszenie tajemnicy handlowej
 • Audyt tajemnicy handlowej

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Zagadnienia:

 • Podstawowe informacje na temat prawa autorskiego
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Własność praw autorskich
 • Korzystanie z utworów osób trzecich

Informacja patentowa

Zagadnienia:

 • Zrozumienie informacji patentowej
 • Kategorie wyszukiwań informacji patentowej
 • Wyszukiwanie informacji patentowej
 • Strategiczne wykorzystanie informacji patentowej

Licencjonowanie technologii
w partnerstwie strategicznym

Zagadnienia:

 • Czym jest licencja
 • Przygotowanie do licencjonowania
 • Negocjowanie umowy licencyjnej
 • Przegląd umowy licencyjnej
 • Zarządzanie umową licencyjną

Własność intelektualna
w gospodarce cyfrowej

Zagadnienia:

 • Własność intelektualna i handel elektroniczny
 • Tworzenie strony internetowej
 • Wybór nazwy domeny
 • Ochrona strony internetowej

IP a handel międzynarodowy

Zagadnienia:

 • Znaczenie praw własności intelektualnej w eksporcie
 • Analiza rynku i konkurencji pod kątem IP
 • IP a międzynarodowy outsourcing
 • Ochrona praw własności intelektualnej na rynku eksportowym

Audyt własności intelektualnej

Zagadnienia:

 • Czym jest audyt IP
 • Przygotowanie do audytu IP
 • Przeprowadzanie audytu IP
 • Analiza i wykorzystanie wyników audytu IP